Digitalizace

Provádím digitalizaci projektové dokumentace a jejich překreslení do elektronické podoby. Jedná se pouze o doplňkovou službu.

Příklad cenové nabídky

1. Digitalizace projektové dokumentace rodinného domu do 150m2– od 3500Kč
V ceně velkoformátové skenování a překreslení do dwg souborů. Objekt jednopodlažní.

2. Pasportizace stávajícího rodinného domu do 150m2 bez PD – od 5000Kč
V cenně zaměření objektu a výkresová dokumentace skutečného provedení.