KOTLÍKOVÁ DOTACE březen 2017

NABÍDKA-KOTLÍKOVÁ DOTACE-ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI včetně energetického posudku.
aktuálně- přijímám žádosti pro další kolo dotací březen 2017. DOPOSUD 100% ÚSPĚŠNOST. 
Jelikož mohu potvrdit úspěšné čerpání dotačního titulu ze své vlastní zkušenosti, tak tvrdím, že je celý systém dotací průchozí a výhodný. Nyní mé závěrečné vyúčtování. Komín nebyl frézován, ale vyvložkován, kotel byl napojen na jeden teplotní okruh bez termostatu a s ekvitermním externím čidlem.

dotace-kotel-kopecky

 Kotlíkovou žádost si určitě nepořídíte vyřídit svépomocí.  Zde je nutné potvrzení energetického specialisty. Doporučuji žádost vyřídit též mimo jakoukoliv dodavatelskou firmu- topenáře. Můžete vytvářet poptávky dalším firmám, nikomu se nezavazujete.

Zpracovávám a vyřizuji žádosti o dotace včetně potvrzení energetického specialisty. První výhodou služby (architekt/energetický specialista) je garance žádosti (v případě neúspěchu vrátíme peníze zpět) a zvolení optimálního řešení mikroopatření vzhledem k finančním možnostem žadatele.  Působím převážně v regionu Červený Kostelec, České Skalice a Náchoda. Druhou výhodou je podpora žadatele v druhé etapě realizace a to čerpání dotací. Mohu vás před některými úskalími varovat a některá opatření doporučit! Někteří podnikatelé pojali dotace jako jakési velmi výhodné rozdělování peněz!

Cílem podpory kotlíkové dotace je výměna zastaralých kotlů na tuhá paliva v rodinných domech za modernější druhy vytápění- kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel nebo instalace solárně technických soustav.

Proč by jste tomu měli věnovat pozornost a žádost podat?
Od 1.9.2022 budou moci být v provozu pouze takové spalovací zdroje-kotle, které vyhovují 3.emisní třídě. Kontrola technického stavu a provozu kotle bude nutná (první kontrola) do konce roku 2016. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Výše podpory a způsobilé náklady
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle.
3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
Výše podpory může být dále navýšena o 5 % dle vybraného katastrálního území obce (v našem případě Česká Skalice a Náchod).
Výše podpory bude vypočítána ze skutečně vynaložených prostředků souvisejících s výměnou zdroje vytápění, nejvýše však z hodnoty 150 000 Kč.
Za způsobilé výdaje jsou považovány ty, jež byly uhrazeny v rámci nákladů na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření. Součástí způsobilých výdajů je i námi vystavený daňový doklad služby.

Žádost o dotaci a podmínky
V elektronické podobě na internetu a listinné podobě zaslanou na adresu královehradeckého kraje. Součástí žádosti jsou povinné přílohy které zpracuji (fotodokumentace, odborné posudky a další).

Termín podání žádosti
Pro úspěšné vyřízení žádosti mne kontaktujte co nejdříve.
Kompletní informace najdete na stránkách královehradeckého kraje.

Ceník služeb
VARIANTA A
Zpracování žádosti včetně posudku mikroopatření, vyplnění internetové aplikace. Královehradeckého kraje. Podepsání žádosti a pošta je již na vás. Součástí jsou též povinné přílohy. Podpora žadatele po celý průběh realizace!. Vhodné i pro ty žadatele, kteří nemají internetové připojení a další vybavení nebo chtějí si zaplatit jistý komfort.
Cena 2500Kč/ pro červenokostelečáky 2200Kč

Kontakt
www.diagraph.cz
499 859 023
diagraph@seznam.cz
v pracovní dny od 7:00-16:00h, víkendy po domluvě

Popis služby
1. Kontaktujte nás a dojednejte návštěvu architekta nebo energetického specialisty.
2. Ve spolupráci s vámi bude na místě zvoleno optimální řešení, vytvořena fotodokumentace a dojednána cena služby. Vše zdarma.
3. V případě zájmu objednávka služby telefonicky, emailem. Žádost bude zpracována a předána žadateli v dojednaném termínu. Vystavení faktury a platba.