AUTOCAD KURZY 2018

Nabízím výukové kurzy AUTOCADU 2018. Jsem absolvent a vlastník osvědčení AUTOCAD- training course vystavenou FAS ve spolupráci s UCC Cork- Irská Republika, které mi umožnilo práci na pozici CAD Technik a Interior Designer. S programem aktivně pracuji více jak 15let. Praxe v oboru poduct design, interiérový design, architektura, projektové práce úrovních uzemní  a stavebního řízení. Řada realizací v zahraničí (Irsko), Čechy(např. O2 Arena, OC Harfa, PPF Group, *****Hotelové projekty a podobně). Žádejte reference!

Kurz je rozdělen do dvou bloků. První blok je věnován základům 2D kreslení, optimalizaci a automatizaci kreslení, finalizaci a přípravy výkresů pro tisk. V druhé Vás naučím vytváření 3D modelů, přesné modelování a rendering grafických prezentací.

První blok je třídenní (3x2hodiny), druhý dvoudenní (2x2hodiny) a veden v místě bydliště studenta. Platí pro regiony (Podkrkonoší, Trutnov, Úpice, Náchod, Jaroměř, Broumov a Hradec Králové)

Cena kurzu 2018
První blok- 3dny (3x2hodiny)- 3 200Kč
Druhý blok- 2dny (2x2hodiny)- 2 000Kč

První+druhý blok (5x2hodiny)- 4 500Kč

Poskytuji garanci výuky! Naučím Vás pracovat se softwarem tak, aby jste profesně obstáli možné rekvalifikace, změny zaměstnání či individuální samostatnou návrhářskou činnost. Do tří dnů vás naučím profesionálně kreslit a do pěti dnů modelovat/vizualizovat. Pokud nezvládnete výuku bude Vám vrácen honorář.

Výuková osnova prvního bloku (pro budoucí architekty, interiérové designery, stavaře, projektanty činné ve výstavbě).

  1. Všeobecné kreslení. Žák/student si přinese do hodiny nějaký reálný projekt- např. stávající stav objektu návrhu. Zkreslení půdorysu včetně stavebních atributů (kóty, šrafy, popisy atd.).  Instalace softwaru na vašem počítači. nastavení pracovní plochy a jejich ikon.
  2. Stavební standardy. Instalace externích modulů a jejich aplikace ve výkresech.
  3. Vzorový projekt. Poskytnutí vzorového projektu stavebního projektanta nebo architekta interiérů. Zpřesnění výuky.

Kurz je veden v místě studenta/žáka/absolventa a s jeho PC vybavením. Cena je včetně dopravy lektora do místa výuky.

Kontaktujte mě michalkopecky@seznam.cz

autocad_fass_uccworkpermit1