Digitalizace

Provádím digitalizaci projektové dokumentace a jejich překreslení do elektronické podoby. Jedná se pouze o doplňkovou službu.

Příklad cenové nabídky

1. Digitalizace projektové dokumentace rodinného domu do 150m2– 3500Kč
V ceně velkoformátové skenování a překreslení do dwg souborů.

2. Pasportizace stávajícího rodinného domu do 150m2 bez PD – 5000Kč
V cenně zaměření objektu a výkresová dokumentace skutečného provedení.

3. Velkoformátové skenování do PDF formátu – A2-A0 formát – 100Kč
V cenně úprava světlosti a doostření obrazu kopie.