REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA

NABÍDKA
Hledáme vhodného investora pro projekt rekonstrukce bytového jádra/interiéru. Záměrem  je vytvořit designové moderní architektonické řešení s výtvarnými až uměleckými prvky.

TEAM
Tvoří architekt, výtvarník a ověření subdodavatelé profesí. Nabízíme vypracování projektové dokumentace včetně dodávky interiéru. Autorizovaný projekt pro stavební řízení samozřejmostí.

STANDARD
Výše investic pro standard provedení bude zohledněn přáním investora. Záměrem je pak u nízkého standardu vypracovat vzorový projekt s co nejnižším rozpočtem při zachování kvality jak samotného architektonického díla, tak i samotných prvků interiéru. Přáním je, aby celková výše rekonstrukce nepřesáhla 100 000Kč včetně povrchů a některých zařizovacích předmětů. U vysokého standardu budeme navrhovat interiér tak, aby splňoval náročné požadavky zákazníka svojí funkčností, výtvarným zpracováním. Víme, že i u vysokého standardu se tzv. řeší standard. Respektive volí optimální rovnováha mezi estetickým vzhledem, funkčností a cenou.

CENA PROJEKTU
Vstupní pohovor, zaměření a počáteční skica zdarma. Cena návrhu pro prvního zájemce do 15 000Kč. A bude zahrnovat studii, 3D vizualizace, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, prováděcí projekt pro provedení stavby, autorský dozor při realizaci. V případě zájmu volejte 499 859 023 nebo pište DIAGRAPH@SEZNAM.CZ