PASPORT STAVBY

Z důvodu zvýšené poptávky na vypracování pasportu stavby , neboli zjednodušené dokumentace stavby, nabízím tyto projektové práce:

1. Pasportizace stávajícího objektu /rodinného domu do 150m2 bez PD 3-10 000,-Kč
V cenně zaměření objektu a výkresová dokumentace skutečného provedení. Přesná cena je stanovena dle složitosti zaměřovaného objektu.

 • jednoduchý půdorysný tvar – 20-30,-Kč/m2
 • členitější půdorys + trámové stropy – 30-50,-Kč/m2
 • členitý několika podlažní půdorys + trámové stropy + krovy – 50-90,-Kč/m2
 • obvyklá výsledná cena je cca 6-8 000,-Kč včetně cestovného.
 • zašlete nezávaznou poptávku michalkopecky@seznam.cz nebo kontaktujte 735 05 35 98

2. Digitalizace projektové dokumentace rodinného domu do 150m2od 1500,-Kč
V ceně velkoformátové skenování a překreslení do dwg/dxf souborů jednotlivých výkresů- půdorysy, řez, pohledy, situace.

 • cena individuální-

Dokumentace stavby a její obsah je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb příloha č.14.  Dokumentaci potřebujete z těchto důvodů:

 • zpracování průkazu  energetické náročnosti budovy
 • stavbu chcete prodat
 • stavbu chcete zanést do katastrální mapy (nutné též geometrický plán)
 • stavbu rekonstruujete včetně přístavby/nadstavby a podobně
 • zašlete nezávaznou poptávku michalkopecky@seznam.cz nebo kontaktujte 735 05 35 98

Jak taková dokumentace vlastně vypadá je možné vidět v níže uvedených přílohách referenčního projektu. Samotné zaměření bylo provedeno cca za 3hodiny a do týdne zaslané nabídky. Projekt byl předán stavebníkovi do 14dnů. Jednalo se o složitou stavbu, s trámovými i klenbovými stropy, tradiční vazníková krovová soustava. Zastavěná plocha 106m a celková cena 9 500,-Kč.

A PRUVODNI ZPRAVA KUTROVICE

AS02- PŮDORYS 1NP

AS03- PŮDORYS 2NP

AS04- PŮDORYS PODKROVI

AS05- REZ A-A

AS06- POHLEDY ZAPADNI A JIZNI

AS07- POHLEDY SEVERNI A VYCHODNI

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA_KUTROVICE

C SITUAČNÍ VÝKRES KUTROVICE