RETAIL

Hlavní myšlenkou i vizionářstvím Designéra je uvést navržený produkt na současný trh a konfrontovat kvalitu návrhu s užitnou hodnotou a praxí. Pokud výrobek, materiál či služba je úspěšná, prospěšná, je dosaženo pravého cíle.

Designer na trh přináší nejenom autorské původní práce, ale též prospívá blahu a dobru lidství. Navržené výrobky, materiály, služby či obchodní produkty jsou dílem designera. Pravý designer se tak nezabývá pouze tvarováním hmoty, ale i tvarováním své duše.

Designer jako dobrá předloha lidskému společenství je nejvyšším cílem. Navrhnout dobře svůj život a zvolit správnou strategii života je součástí vyššího principu a tento výstup je také našim profitem.