Prostorové dekorace

V dnešní době je moderní navrhovat budovy, prostory i věci bez okras. Po celá tisíciletí umění bylo součástí staveb, našich životů. V dnešní době obsadit umění v projektech je téměř nemožné. Některé firmy to nezvládají i na té nejbanálnější úrovni. Je nemožné papírově zahrnout umělecké práce v předběžných rozpočtech, na umění je nemožné v dnešní uspěchané době čekat. Za vším stojí požadavky držet závazné termíny dotací, netrpělivost všech zúčastněných stran, pakování dodavatelů, protekcionalizmu nebo lobizmu… Interiéry jsou pak technologicky, provozně funkční, ale prázdná místa.

Přehodnocuji u zakázek svůj „funkcionalizmus“ a tvrzení „ornament jako hřích“ posouvám k hravějšímu naturálnějšímu a umělecko-řemeslnému zpracování návrhu.  Navrhl jsem systém dekorací od drobných předmětů až po obří instalace, velmi rychle reagující na termíny dodávek a zároveň šetřící kapsu investora, k tomu jako přídavek velmi snadné „reklamace“ poškozených částí.

Řešení nabízí variabilnost a schopnost splnit výjimečné autorské požadavky na tvar , invenci zadavatele. Stavební připravenost není potřeba prakticky nijak přizpůsobovat.