GRAPHICS

Střední průmyslová škola Grafická, Výtvarná škola Václava Hollara a VŠUP v Praze mi dala základy a možnost či příslib toho co bylo a je mým posláním- designerská, architektonická a výtvarná činnost spojená s tvorbou původní autorské práce.

V roce 1989 převážná část výtvarníků tvořila stále rukou. PC grafické programy byly doménou kapitalistického světa. Nezbývalo nic jiného než používat tužku, ruku, papír a věnovat se převážně praktickému výtvarnému zpracování nápadu a myslet si, že klasická grafická teorie je tou správnou volbou a nejrychlejší.

Ohmatal jsem si „papírovou“ maketu grafické úpravy tiskovin, ruční sazbu z písmovky, kreslenou typografii tuží, většinu grafických výtvarných technik (suchá jehla, linoryt, dřevoryt, litografie, sítotisk, štočky) i černobílou klasickou fotografii s ručně namíchanou vývojkou a ustalovačem.

Po revoluci 1989 přišlo období prvních pokusů s Adobe a časem snahy ve 2D programech vytvářet prostorové prezentace. Pro tyto touhy byl naprosto průlomový Autocad 2000 se kterým jsem se spřátelil v Irsku a později Autodesk VIZ a renderer V-Ray, které jsem zvládnul jako samouk.

Jsem generace, kdy mnoho vrstevníků se s používáním PC nezžilo. Ano, u nás se lámal chleba. Mladší ročníky, rok dva jsou na tom již zcela jinak. Taková byla doba:-). Použití počítačů jsem odsuzoval a říkal „ty přeci nebudu nikdy potřebovat….“.

Pro začátečníky i mírně nebo středně pokročilé nabízím výuku AUTOCADU 2014-15.Zéjména pak pro ty, kteří se chtějí věnovat profesím průmyslového designu, inženýrství, architektury. Dálší možností výuky na vyžádání je renderovací aplikace pro grafické 3D výstupy V-Ray (platí pouze v prostředí 3DMax).

SKOLA01 SKOLA012 SKOLA0123