Volná grafika

Volná grafika (též grafika umělecká) je grafikou, která je zcela duševním majetkem svého tvůrce. Umělec tvoří dílo dle vlastní volné představy, jeho je námět, myšlenka i provedení. Díla mají nejblíže k obrazům. Do volné grafiky patří nejhodnotnější díla, jelikož vznikají bez vnějších vlivů.

 

A- Algrafie
Je jakýmsi přechodem mezi litografií a ofsetem. tisková forma slouží hliníková deska ozrněná ocelovými kuličkami a odkysličená 10% roztokem kyseliny sírové. Protože je destička lehká, je vhodná pro práci v přírodě. Kreslíme litografickou křídou nebo tuší, obdobně jako na nazrněný kámen. Hotovou kresbu preparujeme směsí slabé kyseliny fosforové a vodním roztokem arabské gumy. Tisk provádíme na litografickém ručním lisu. Hliníkovou desku umístíme na kameni.  Algrafii vynalezl na konci 19. století mohučský litograf Scholz.

Tisk z hloubky
C- slepotisk (ražba) z hloubky
C1- Ocelorytina

Oceloryt řadíme do kategorie hlubotisku. Funguje podobně jako mědiryt. Je to velmi přesná a spolehlivá technika pro tvorbu cenných známek, bankovek, dopisních záhlaví apod. Dnes se využívá především pro reprodukci cenin.
C2- Mědirytina
Mědiryt (chalkografie) je hlubotisková grafická technika využívající rytí čar a ploch do měděné matrice. Mědirytina vedle označení konkrétní grafické techniky označuje také skupinu technik z mědirytu vycházejících, jako je lept, mezzotinta, akvatinta, či barevná rytina. Člověk vytvářející mědiryty je rytec (mědirytec, dříve také ryjec).
Mědiryt je jedna z nejstarších a nejušlechtilejších tiskových technik. Její počátky se objevují v dílnách starých zlatníků, kteří tuto techniku využívali ke kontrole prováděných rytin (niell). Rýhy byly zatřeny barvou a zkušební obrazec byl přetisknut na papír.
První datovaná rytina pochází z roku 1446 od německého malíře a grafika Albrechta Dürera, který tuto techniku dovedl na velmi vysokou úroveň. V období renesance a baroka byla toto technika užívána především jako reprodukční, díky ní se kopírovala díla starých mistrů. Od 19. století je považována za volnou uměleckou techniku. Později byl mědiryt vytlačen čárovým leptem a rovněž vznikaly variace mědirytu.
C3- Lept
C4- Suchá jehla
C5- Akvatinta
C6- Vernis mou- měkký kryt
C7- Mezzotinta
C8- Rytina do umělé hmoty.
CAD- Počítačová grafika a tisk
KT- Kombinovaná technika

Tisk z plochy
L- Litografie
L 1- Litografie křídou
L2- Litografie tuší, perem. Štětcem
L3- Litografie škrábaná do asfaltu
L4- Kamenorytina
L5- Akvatinta na litografickém kameni
M- Monotyp
P1- Pérovka – zinek, klišé
P2- Autotypie
P3- Heliogravura
P4- Hlubotisk
P5- Světlotisk
P6- Fotolitografie
P7- Autorský ofset
P9- Vystřihovánka
S- Sítotisk – serigrafie
T- Typografie

Tisk z výšky
X- Reliéfní tisk bez barvy (slepotisk)
X1- Dřevořez
X2- Dřevoryt
X3- Linoryt
X4- Olovoryt
X5- Tisk z výšky z kovových štočků zhotovených pro tisk z hloubky
X6- Zinkoryt
X7- Mässrovy deska
X8- Papíroryt
X9- Razítko : k – kovové , p – pryžové
X10- Plastoryt

Dodatky:
/3 – počet barev, v němž exlibris vytištěn
/2col. – počet barev,v němž exlibris ručně kolorován
+T – doplněno sázeným textem
mk – mimo katalog
b.l. – bez legendy exlibris, EXL,EL apod. zkratek
podt. – podtisk barevný
UE – universální
UNI – unikátní exlibris
autograf. -rukopisný podpis
rkp. – rukopis, rukopisný
bar. -barevný tisk, /4 počet barev

col. – ručně kolorováno
M – monotyp

Projekty: Vytvářím kalendář tvořen z grafických listů dvanácti typů grafických technik.