VIZUÁLNÍ STYL MĚSTA Č.KOSTELEC

Město Červený Kostelec vypsalo soutěž o jednotný vizuální styl a značky města. Soutěž je dvoukolová a veřejná.

21.7.2015 Zveřejněny podmínky soutěže v článku na webu města.
25.7.2015 Na webových stránkách lokálního charakteru zveřejněn článek o připravované soutěži.
04.8.2015 Odesílám odkaz do redakce regionálních novin Echo. Bez reakce.
12.8.2015 Soutěž doposud nebyla nikde jinde publikována. Pravděpodobně je soutěž elitářského charakteru.
18.8.2015 Podle informací z neveřejného zdroje bylo vyzváno 15 grafických ateliérů. 01.9.2015 V Červenokosteleckém zpravodaji byl uveřejněn článek o soutěži.
14.9.2015 Odevzdal jsem na podatelnu dva návrhy. První návrh byla samostatná práce znázorňující syntézu tří křížků a motiv soustředí tří cest/kosteleckého náměstí, druhý návrh jako kolektivní práce s litografem S. Kuldou. Zde je logo tvořeno iniciály znázorňující kostelní věž a zlatý křížek.  S.Kulda přišel s nápadem využití iniciál, já zhodnotil potencionál, vše spojil přidal námět kostelní věže, křížku a vypracoval tvarové řešení. logo_ck2KOPECKY_LOGO_BOARD01
KOPECKY_LOGO_BOARD02
KOPECKY_KULDA_LOGO_BOARD01

17.9.2015 Podle neoficiálního zdroje ani jeden návrh nepostoupil do druhého kola.
29.9.2015 Poštou dorazilo k předem avízovanému datu oficiální vyrozumění. Rozhodl jsem se soutěžní solo práci dále nevystavovat.
17.11.2015 Město Červený Kostelec uspořádalo ve výstavní síni městského úřadu výstavu soutěžních prací, kde byl taktéž prezentován vítězný návrh autora.
19.11.2015 Vítězná práce a ostatní návrhy na letáku výstavy.
20.11.2015 RESUMÉ
1. Vybraný vítězný návrh je to nejlepší co mohlo být vybráno ze soutěžních prací. Logo je moderní, kompaktní, čitelné, snadno zapamatovatelné. Ale…
2. Vítězný návrh je jakýsi kocour v botách. Značka je dobře aplikovatelná na tiskovinách. Pro účely vizuálního stylu Města, kdy je nutná možnost uplatnění v prvcích např. městského mobiliáře, architektonických prvků a podobně, bude logotyp velmi složitě využitelný. Ve značce mi tedy schází piktogram a návrh považuji za banální, ikdyž líbivý. Ale to je již samotný boj jak komise tak investora. Někdy méně znamená více ve smyslu grafické kvality díla:-). Názorný příklad je vizuál města Pardubice. Vizuál města Olomouc je o notný kus dále. A o tom hovořím.
3. Se soutěží a zadávacími podmínkami jsem nebyl spokojen. Byl naprostý nedostatek informací ve smyslu vize města (…a budoucnost se dá tak krásně abstrahovat), proto značka vyjadřuje pouze to čím město jaksi „jest“. Soutěžních prací bylo málo, soutěžící byli převážně již oslovení autoři, širší propagace scházela.  Sneslo by to 10-15 soutěžních prací více.  Soutěž bych nazval poloprofesionální (kolega Kulda amatérskou). Druhé kolo se vzalo tak nějak hopem a unáhleně, ověření širších aplikací postupujícího/vítězného loga prostřednictvím vypracování manuálu nikde dostupné. Řeči mi nestačí. Jsem na celý manuál vizuálního stylu Červeného Kostelce pak velmi zvědavý…zatím hotové však není.

JELIKOŽ JSEM PRACOVAL SE STEJNÝM MOTIVEM JAKO VÍTĚZNÝ NÁVRH,  VYTVOŘIL JSEM DALŠÍ NÁVRHY-AFTERPARTY, ty si nechám pro sebe…