ILUSTRACE

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo časopisu, který má osvětlit a vysvětlit jejich text, učinit jej srozumitelným pro negramotné a pro čtenáře srozumitelnějším (lat. lustrare osvětlit, it. illustrare vysvětlit), nebo také výtvarně oživit. Dříve vžitý název pro ilustrace- dekorativní grafika  je vlastně označení nesprávné a původně byla součástí nějakého knižního díla a doprovázela text. Patří sem např. grafika květin, ptáků, pohledy na města (veduty), výjevy z venkovského života a mnohé jiné.

V minulosti jsem měl možnost poznat blíže našeho významného ilustrátora Františka Severu. Jeho grafické listy mne připadli senzační, štětce trojnulky jsem nechápal. Ve spolupráci s Doc. RNDr. Jiří Zahradník, CSc jsem na střední škole ilustroval pár pérovek v knize Naši Motýli edice OKO.

 V dávných dobách na všech expedicích a výpravách byl součástí teamu ilustrátor. Myslím si, že každý dobrodruh, cestovatel by měl mít ke knižním či technickým ilustracím sklon.

Tato moje zcela první neumělá kresba-skica brouka (Tesařík obrovský) vedla k realizaci sérii pérovek ilustrací pro nakladatelství Albatros.199bb

Projekty v procesu

1. technické ilustrace přírodovědeckého pracovníka (biografie). zrušeno

2. technické ilustrace cestopisu.

 3. technické ilustrace sakrálních staveb a drobné architektury.

4. technické ilustrace lidové architektury červenokostelecka.

5. technické ilustrace vybraných staveb červenokostelecka.

6. technické ilustrace historických vstupů a dveří červenokostelecka.

7. umělecké ilustrace nápisů, značek, ornamentů, reliéfů, štuků, historických nápisů a podobně.