Užitá grafika

Užitá grafika je souhrnné označení pro grafiku vytvořenou primárně jako nositele určité vizuální informace. Jde o grafiku k praktickým účelům.

Plakát je rozměrný list (např. papíru) vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího společně upoutává nabízí zboží, službu, umělecké dílo či produkci, zábavu, názor a podobně. Jedná se tedy téměř vždy o medium sloužící k získání určitého profitu (např. peněz, politické moci atp…).

Mojí ideou je vytvořit sérii plakátů, jenž svým obsahem budou nabízet a vyjadřovat  věc nezištně. Tedy budou upoutávat a nabízet informaci bez komerčního aspektu.

Projekty
1. Z témat mne oslovují základní volní vlastnosti. Dále pak témata spojená s ekologií, bytím, biblickým obsahem, vesmírem. Plakáty chci navrhnout, vytisknout a samozřejmě i vylepit.

2. Dalšími motivy plakátu jsou sdělení a mediální nosiče atypického charakteru. Nemohl by snad být plakát nápis a kresba v saharském písku vytvořený prstem vaší ruky?

3. Když list tak opravdový list a pak ten největší na světě.

Obal knihy vznikne po mém návratu z Cesty. Součástí bude grafická úprava tiskoviny jako jeden celek. Kniha bude mít volné listy vložené do papírové krabičky.

Poštovní známka serigrafie rytiny např. Modrého Mauricie v záměně autoportrét s mým profilem.

Pohlednice výřezů kartonových obalů z celého světa. Recycle.

Ex libris

Booklet CD disku- Špinka série

Grafická úprava tiskovin (novin a časopisů)- zakázka je otevřena pro možné zájemce.

Jednotný vizuální styl města Č.Kostelec– Starostou města Červený Kostelec jsem byl neformálně vyzván do soutěže o vizuální styl města (v supermarketu Penny). Toto je výsledek měsíčního snažení.logo_ck2

Logotyp je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Původně výraz logotyp znamenal v typografii dvě nebo více písmen (znaků) na jednom odlitku pro urychlení ruční sazby; patří mezi ně tedy i ligatury. Logotoypy jsou založeny založeny jen na individuálním ztvárnění písma.

501b503 copyLogo je grafické ztvárnění názvu organizace, společnosti, firmy nebo instituce obohacené o piktogram. Tento pojem odpovídá českému výrazu grafická značka.

Piktogram je obrazový symbol, který funguje buď samostatně, nebo doprovází textovou část loga. Někdy se v této souvislosti užívají i následující pojmy: symbol, emblémikona.

inicialy copy4inicialy copy2516 copy006b