Produkty

Vlastní inovativní výroba produktů má vycházet z původního cítění svého „Já“. Navrhovat, ale i vyrábět takové věci, které považujeme za nezbytné a charakterizující naší podstatu osobnosti. Jenom tak je zaručena „čistota“, dílo se stává „posvěcené“.  Designer a architekt si musí být vědom své zodpovědnosti tvorby. Práce nekončí poslední fází projektové dokumentace, autorským dozorem a „pak si s tím dělejte co chcete“! Návrhář se musí  vzdávat svého ega ve prospěch skutečné služby svého povolání-poslání.