Produkt design

Měl jsem tu možnost vystudovat VŠUP katedru Designu a Architektury (prof. P. Škarka, semestry O. Diblík a B. Šípek) a vytvořit si svůj vztah k produktům-výrobkům. Zjistil jsem, že má filosofie tvorby je spíše antidesignerská, tak jako mé ranné dětství, kdy jsem měl srdcový vztah pouze k takovým věcem, které jsem si sám vyrobil, nebo které neměli patinu konzumního zboží.

V oblasti product designu a průmyslovém designu si vážím pouze takových návrhů, které jsou VIZIONÁŘSKÉ. Tedy ty, které jsou naprosto nezbytné v této společnosti. Za nezbytné nepovažuji bezpředmětný styling či jakoukoliv tvorbu z pouhého estetického hlediska. Tím nemám na mysli to, že nezbytná věc nebude mít estetické hodnoty… O čem je řeč? Zajděte si do jakéhokoliv krámu např. s elektronikou, módou… a jistě kvanta adeptů na tento post najdete.

Každý Designer by měl být vlastníkem/spolupodílníkem výrobny, aby si uvědomil jaké jsou pravé důvody jeho tvorby.