100+1 Design

Titulek není recenze na známý český časopis, ale jedná se o projekt konceptu řešení sto jedna návrhů (nejenom designových) v průběhu sto jedna dní. Jedná se o stormbrain design. Projekt startuje 07.11. 2014

Navrhované předměty, materiály, přistupy či ideová řešení se budou zabývat problémy každodenního života a věcí, které se váží  k profesi i bytí samotného autora. Návrhy nejsou nijak předpřipravovány a každý nasledující den bude zárodkem pro téma dne dalšího či pozdějšího.

Dokumentace zrodu nápadu, způsobu řešení a finalizování konceptu návrhu včetně výrobní dokumentace nám dá zažít jedinečnost profese architekta či designera a jeho myšlení. Sledování myšlenkových postupů dá budoucím návrhářům a architektům skvělou školu pro jejich profesní růst. Obohatí též ty, kteří přemýšlí na rovině každodenností života, jeho tempa, vizí a pokračování-budoucností.

100+1 Design koncept se zrodil ve večerních postelových myšlenkách v září 2013. Zpočátku jsem přemýšlel přizvat známé i méně známé architekty a designery z vysoké školy, ale nerad se dělím. Člověk by měl věci být schopen zvládnout solo, drobení hry by nebylo vhodné. Jenom tak jsme schopni posílit ducha, dále růst bez tzv. berliček a býti příkladem i oporou společnosti. Je povinností vydat ze sebe to čím jsme od našeho Stvořitele byli obdarováni a povoláni:-). Za zbytek si již můžeme sami.

Kompletní textová část, fotodokumentace, výkresová dokumentace, 3d renderingy i dwg soubory včetně modelů bude možné po ukončení tohoto projektu zakoupit. K tomuto celému projetku se váží autorská práva.

© Michal Kopecký

5.11.2014
Námětem jednotlivých dnů bude design věcí, které skutečně potřebujeme ke svému životu. Současná společnost je zasycena produkty. Trh přetéká různorodými předměty. Lidé zapomínají co je podstatou jejich bytí. Jsou masírovány a rozptylovány nabídkou a spotřebou i svým sebeukájením zbožím. Jedná se o jistý druh prostituce.

Vše ovládá suma peněz. Pomocí věcí se lidé něčím stávají. Lidé, aby něčím/někým byli musí něco vlastnit- věci, místa, lidi…Pokud na věci mají, kupují produkty, které svým zpracováním/standardem extrémně zatěžuji Zemi a dávají najevo své ego, společenský statut. Pokud na věci nemají, kupuji produkty, které svým zpracováním zatěžují tuto Zemi kvantitou. Kupují napodobeniny. Trvalejší hodnoty vymizely. Studium na vysoké škole se klade důraz pro vyšší budoucí osobní profit!

Hrozím se z některých interiérů, kde na vás doslova skočí věci, které jsou neužitečné, nebo bez užitku, svým provedením hraničí s kýčovitostí. Majitelé nevědí proč je vlastní, zdali k něčemu jim jsou a nebo proč je koupili.

Darujte takové věci nebo recyklujte, zbavte se zbytečností, hebledí. Uvolní se spousty množství materiálu k nové lepší výrobě. Společenství, které je založeno na růstu produktivitykonzumismu mě připadne nemorální a neetické, trápí mě.

12.07.2016
Japonský konzumní minimalizmus, porovnej zde.
Why Minimalism
100 Possessions

06.02.2017
Designerská vize žití života zodpovědnosti, která se promítá již nyní do budoucích věků se musí týkat všech aspektů našeho života jako takového. Designer musí mít ucelený názor této vize a vytvořit zodpovědný svůj vlastní životní styl. V době, kdy majetek věcí se stává jaksi postmoderním a můžeme jej scvrknout do chytré mobilní platformy, bychom měli o to více věnovat produktům denní spotřeby, nebo chcete-li tomu minimu jenž vlastníme a používáme (nebo bychom měli vlastnit) . Tím jsou nejenom věci denní spotřeby, tím se stávají i obytná zařízení, transportní prvky, environmentalistika. Všechny prvky se stávají užitným produkt designem. Postmoderní nebo chcete-li „retro“ se stávají jakékoliv architektonické či designerské styly, ideály tvarového krásna, ideálu dispozičních řešení. „Retrem“ se stává design věcí ve smyslu show-off chlubení. Estetika věcí nebude plnit funkci tvarovou (forma následuje funkci), estetika věcí se stane estetikou zodpovědnosti.