Autorský design

Designem je obecně myšlen návrh produktu nějaké řady, množství. Jsou však na poli designu i takové autorské díla, jenž se stávají solitérem a originálem. Jedná se svým způsobem o vývojové prototypy (pokud vůbec tak bylo autorem myšleno). Všiml jsem si, že takovéto návrhy výrobků mohou být svébytným druhem umění. Jsou prostě originály a vše ostatní je pouze jejich nedokonalá kopie. Tím je charakterizována kategorie autorského designu/ art designu.