027- Země II

K životu potřebuji vzduch k dýchání, zem k bytí a potravu k nasycení. Nezbytně potřebuji Zemi.

ANALÝZA
Vzduch, který dýcháme je nečistý, zem kde pobýváme a pohybujeme je přeplněný nebo zabraný, jídlo které pojídáme je znečištěné a nepůvodní. Nad vším se pejorativně vznáší vláda peněz. Na vše těžce dřete, aby jste neměli strach z mála nebo ještě hůře z ničeho. Pomyslete, kdyby Bůh stvořil nyní kousek od nás novou Zemi? Všeho by bylo dostatek. Dostatek do té míry, že jakékoliv bohatství by stratilo významu. Vesmír je tak bohatý, že bohatství lidí je jenom snůška omezeného vnímání a způsobu žití, existence. Není toto osvobozující? Nikam se nežeňme! Všeho je dostatek!

ŘEŠENÍ
Naše Země byla při svém zrodu pustá. Vlivem reakcí za přispění dechu Stvořitele/Tvůrce/Boha vznikal kyslík, voda a živé organismy. Vesmírné hmoty je dostatek. Lidstvo netrpí nedostatkem, nedostatek si pouze vytváříme ve své mysli. Stresujeme se, ženeme se za „bohatstvím“, vytváříme zlo.
Navrhuji osídlení nových světů nebo vytvoření systému, který umožňuje postupný zrod nové biosféry na jiných planetách. První po ruce je není planeta ale Měsíc. Co je zajímavé, že někteří odborníci považují Zemi a Měsíc za dvojplanetu. Možná je vše co píši pro někoho sci-fi. Ale třebas již zítra příjde někdo s řešením jak tuto myšlenku zrealizovat. Žijeme ve století, kde začínájí nová dobrodružství.

Zaujal mě ve spojitosti s tímto tématem heretický článek unitáře Ing.Dr. Otakar Mikeš, DrSc.: JE ČLOVĚK POSLEDNÍM STUPNĚM VÝVOJE BIOSFÉRY ?