PASPORT STAVBY – NOVELA 2024

Nabízím vypracování pasportu stavby, zjednodušené dokumentace stavby, projektové dokumentace stávajícího stavu (rodinné domy, rekreační chaty, chalupy, průmyslové objekty, historické památky a podobně):

1. PASPORT STAVBY / ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE stávajícího objektu  
V cenně – zaměření objektu a výkresová dokumentace skutečného provedení. Přesná cena je stanovena dle složitosti zaměřovaného objektu.

2. DIGITALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V ceně velkoformátové skenování a překreslení do dwg/dxf souborů jednotlivých výkresů- půdorysy, řez, pohledy, situace.

  • cena individuální

Dokumentace stavby a její obsah je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb příloha č.14. nebo její novely ze dne 1.1.2024 (283/2021 Sb.)

Dokumentaci potřebujete z těchto důvodů:

  • zpracování průkazu  energetické náročnosti budovy
  • stavbu chcete prodat
  • stavbu chcete zanést do katastrální mapy (nutné též geometrický plán)
  • stavbu rekonstruujete včetně přístavby/nadstavby a podobně
  • jste osloveni MÚ doložit dokumentaci v rámci REVIZE KATASTRU
  • zašlete nezávaznou poptávku michalkopecky@seznam.cz nebo kontaktujte 735 05 35 98

Jak taková dokumentace vlastně vypadá je možné vidět v níže uvedených přílohách referenčního projektu. Samotné zaměření bylo provedeno cca v průběhu 4hodin a projekt byl předán majiteli do týdne. Jednalo se o složitou stavbu, s trámovými i klenbovými stropy, tradiční vazníková krovová soustava.

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AS02- PŮDORYS 1NP

AS03- PŮDORYS 2NP

AS04- PŮDORYS PODKROVI

AS05- REZ A-A

AS06- POHLEDY ZAPADNI A JIZNI

AS07- POHLEDY SEVERNI A VYCHODNI

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C – SITUAČNÍ VÝKRES