04-Zelenina

Po té co jste ráno snídali ovoce, v poledne obědváte zeleninu. Večer pak dle vašeho stavu (jak se cítíte) si dáte opět ovoce nebo zeleninu. Tedy je to jasné? Ráno ovoce (ovoce čistí), v poledne zeleninu (zelenina dodává energii) a večer buď to či ono. Pro vaši inspiraci uvádím seznam druhů zeleniny.