MYS DOBRÉ NADĚJE

V dětství jsem o sobě říkal, že budu pít mléko, nikdy se neožením a budu cestovat. Pitím mléka jsem měl na mysli zdravý přírodní životní styl, že se neožením svobodu a cestou jsem myslel opravdové dobrodružství. Je na čase začít s přípravami.

CO
Na samotnou cestu myslím již dlouhé léta, vlastně celý život. Zpočátku jsem si představoval dílčí expedice a dobrodružství. Nemá moc význam přemýšlet jestli jej nešlo uskutečnil již dříve… Cítím se duševně vyzrálý až nyní. V dnešní době je tolik šikovných mladých lidí a mají za sebou opravdu veliké akce. Čas je nám však nějak odměřen. Svoje plány spojím do jednoho velikého celku. Tento celek jsem nazval CESTA KOLEM SVĚTA. Popusťte uzdu své cestovatelské představivosti a uvidíte se tam, kam si myslíte, že se nikdy nedostanete. Já tyto místa chci definovat a být tam skutečně. Nejenom to, na některých místech vidím i svoji různorodou činnost. Cesta kolem světa mi nebude pouhou cestou ukojení svých vášní, ale realizací osobních vizí…

PROČ
Myslím si, že je mou povinností poznat Svět skutečně jaký je. Žijeme v době mediálních komunikací, informace/zkušenosti si necháváme zprostředkovávat. Ve svém důsledku žijeme životy jiných z pohodlí gauče. Mít své osobní názory, pocity, být v nich převážně sám je pro dnešní dobu velmi bolestivý luxus, který následuje po výsměchu a nedůvěře. Být sám sobě oporou je možné jenom osobní zkušeností. Osobní zkušenost přináší sebou okamžik definitivního rozhodování. Každý okamžik rozhodování nás definuje, spoluvytváří. Pak, jak víme, není v životě špatných rozhodnutí.  Existuje jenom jediná ztráta a to ztráta sama sebe.

KDY
do konce svých dní

JAK
Jsem unavený ze všech těch fundraising zdrojů, sponzorských prohlášení, závazků, nálepek, špičkového vybavení, teamů… Chci cestovat staromódně, svépomocí, bez vnější podpory, svými silami a bez záložního tlačítka. Cestuji, jak se říká v lezeckém prostředí, „na čistotku“.  Travelling is joy with the difficulties. Mít vše přesně nalajnované, kdy se z cesty stává vojenská přehlídka, je o hysterii dnešní doby.

KAM
Trasa cesty je definována body mého zájmu. Uvidíme jak se bude sama vyvíjet.

ČÍM
Chci cestovat svými silami na kole,  pěšky, kayaku, lyžích… Kolo je moji vášní. Chci si postavit své vlastní kolo, navrhnout rám, osadit spolehlivými komponenty.