RD CHLÍVCE

Novostavba rodinného domu v sudetech obce Chlívce u Stárkova. Zděný objekt s příhradovými vazníky je určen pro dvojčlennou rodiny a dospívající děti. CHKO Broumovsko má jasně definované regulativa zástavby.