KYNOLOGICKÉ STŘEDISKO PARDUBICE

Pro Krajské Policejní Ředitelství Pardubice jsem vypracoval architektonicko-urbanistické řešení školícího areálu u Pardubic. Komplex je tvořen samotným Kynologickým střediskem s kotci pro psy, zázemí střelnice s valy a obslužné komunikace s krytými přístřešky pro vozidla. Jsem též autorem dokumentace pro územní a stavební řízení. Projekt zaštituji jako HIP. Vše pro firmu Digitronic s.r.o.  Hradec Králové.