Komerční budovy

Nabízím služby – navrhování a zpracování projektů, týkající se komerčního sektoru. V bývalém zaměstnání jsem začínal jako architekt-designer. Navrhoval jsem vnější podobu budov a byl jsem jakýmsi spolu arbitrem kvality výtvarného řešení a koncepce architektonického řešení.

Nejvýznamnější realizace

KAMPUS UK Hradec Králové – spoluautor arch. řešení objektu + komplet interiér. 

O2 Universum – spoluautor arch. řešení objektu + komplet interiér.

ABB Trutnov – spoluautor arch. řešení objektu + komplet interiér firmy. 

Level Náchod – architektonické řešení budovy + interiér objektu firmy

Kynologické centrum Pardubice – autor arch. řešení objektu. Též HIP.